ŻYCIE RYBAKA NA PAŁUKACH DAWNIEJ l DZIŚ

Zapraszamy Państwa do przeżycia niezapomnianych wrażeń, które dostarczy Państwu. Zajęcia dydaktyczne z dziedziny rybołówstwa odbywają się w jednej z największych spółek rybackich w Polsce, oddalonej o 3 km od Ośrodka Wypoczynkowego w Oćwiece. Życie rybaka przedstawia dr ichtiolog.

  • prelekcja na temat rybołówstwa dawniej i dziś
  • poznawanie metod i sposobu odłowu ryb
  • sprzęt rybacki, łodzie, sieci
  • rozpoznawanie gatunków ryb w basenach
  • pamiątkowa łuska dla każdego
  • produkcja lodu
  • możliwość odwiedzenia stawów hodowlanych ryb karpia i suma oraz zagrody z dzikami