SZKÓŁKA LEŚNA - ŻYCIE LASU

W odległości 200 m od Ośrodka w Oćwiece mamy możliwość podziwiania drzew leśnych oraz wizytę w zagrodzie z dzikami.

 • prelekcja na temat życia lasu
 • rozpoznawanie gatunków drzew, jak powstaje las?
 • ochrona lasu, jak funkcjonuje las, fotosynteza
 • profil glebowy i ściółki leśnej, leśny kompas
 • warstwy lasu
 • jak należy zachować się w lesie
 • konkurs wiedzy o lesie
 • życie ptaków
 • rozpoznawanie głosów ptaków
 • karmienie dzików
 • szukanie nory lisa i zająca
 • podsumowanie zajęć

Czas zajęc 3 godziny